Båthuset

Klubbens fasta punkt

I båthuset förvarar vi primärt våra kyrkbåtar samt åror. Båtarna står i rännor som löper hela vägen ut i vattnet och hålls på plats med hjälp av spännband som hänger från takbalkarna.

Båthuset är klubbens naturliga samlingsplats.