Kyrkbåtsrodd

En sport som bygger på anor och tradition

Dalarna och trakterna kring Siljan är nog den del av Sverige de flesta kopplar samman kyrkbåtsrodden med och det är här den kommit att få sin största utbredning.

Faktum är dock att kyrkbåtar har funnits och finns på flera ställen i Sverige, ja faktiskt i hela landet utom i den region som tidigare var dansk, det vill säga, Skåne, Halland och Blekinge. Det finns dock inget ställe där Kyrkbåtarna spelat en så stor roll som vid trakten kring Siljan.

Idag är kyrkbåtsrodden en tävlingsidrott och turistattraktion.