Kyrkbåtsrodd

En sport som bygger på anor och tradition

Kyrkbåtsrodd är en traditionell roddstil som härstammar från Sverige. Roddstilen används oftast för att ro kyrkbåtar, som är stora träbåtar som traditionellt användes för att transportera präster och kyrkobesökare över vattnet till kyrkan.

Dalarna och trakterna kring Siljan är nog den del av Sverige de flesta kopplar samman kyrkbåtsrodden med och det är här den kommit att få sin största utbredning.

Faktum är dock att kyrkbåtar har funnits och finns på flera ställen i Sverige, ja faktiskt i hela landet utom i den region som tidigare var dansk, det vill säga, Skåne, Halland och Blekinge. Det finns dock inget ställe där Kyrkbåtarna spelat en så stor roll som vid trakten kring Siljan.

Kyrkbåtsrodd är en teknisk och krävande form av rodd, som kräver både styrka och uthållighet. Roddarna måste koordinera sina rörelser för att båten ska gå rakt framåt, och samtidigt hålla takten och energin uppe. Förutom att vara en fysisk utmaning och en kulturell tradition är kyrkbåtsrodd också en social aktivitet. Roddarna måste arbeta tillsammans för att nå sitt mål, och det finns en stark känsla av gemenskap och samhörighet inom roddlaget.

Sammanfattningsvis är kyrkbåtsrodd en viktig och unik del av den svenska kulturen och traditionen. Det är en krävande men också givande form av rodd, som främjar samarbete och gemenskap.